TR FlagTR
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Kullanım Şartları

İnternet kullanımındaki çeşitli olasılıklar ve riskler nedeniyle, Web Sitemizin kullanıcılarını ve bizi korumak için kullanım şartları (aşağıdaki "Şartlar" da) belirledik. Web Sitemizi kullanırken Şartları kabul etmiş olursunuz.

1. GENEL KULLANIM KISITLAMALARI

 Aşağıda belirtildiği üzere:

 1. Şirketin Web Sitesinin herhangi bir bölümünü veya bir bölümünü önceden yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir ortamda dağıtmamak;
 2. Web Sitemizin kendisi tarafından sağlanan herhangi bir teknoloji veya araç veya bu amaçla açıkça belirttiğimiz diğer yollar dışında Web Sitemizde sunulan herhangi bir içeriğe erişmemek;
 3. Web Sitemizin herhangi bir bölümünü veya içeriğini değiştirmemek;
 4. Web Sitemizin herhangi bir içeriğini veya özelliğini (i) engelleyen veya kısıtlayan veya (ii) Web Sitesinin ya da Web Sitesinde erişilebilen içeriğin kullanımına ilişkin sınırlamalar getirmek;
 5. Web Sitemizi ticari ve iş amaçları için kullanmamak;
 6. Web Sitemizin herhangi bir içeriğini kalıcı veya geçici olarak indirmemek, kopyalamamak, saklamamak veya yeniden dağıtmamak (veya engellemeye teşebbüs etmemek) konusunda bu hususlar kabul etmiş bulunuyorsunuz.

2. TELİF HAKKI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. Biz - aksi açıkça belirtilmedikçe - metin, komut dosyaları, resimler, grafikler, grafik gösterimler, fotoğraflar, ses ve video dosyaları ve etkileşimli özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitemizdeki mevcut tüm bilgilerin sahibi veya yetkili kullanıcısıyız (aşağıda "İçerikler" olarak anılacaktır). Tüm İçerikler bize aittir veya bizim tarafımızdan lisanslanmıştır ve bizim veya lisans verenlerimizin telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Web Sitemizde bulunan tüm üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.
 2. İçerik, önceden yazılı onayımızı almadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, satılamaz, lisanslanamaz, değiştirilemez, yeniden kullanılamaz, tahsis edilemez, kullanıma sunulamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. İçerik'te ve İçerik'te açıkça verilmemiş olan tüm hakları saklı tutuyoruz.
 3. Telif hakkımızın veya üçüncü şahıslara ait haklar da dahil olmak üzere diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali, aleyhinizde hukuki veya cezai kovuşturmalar başlatılmasına neden olabilir.

3. SORUMLULUK

 1. Size mümkün olan en güncel, doğru ve açıkça ifade edilmiş bilgileri sunuyoruz. Bununla birlikte, bilgilerde yanlışlıkla hatalar meydana gelebilir. Özellikle yazım hataları ve Web Sitemizde bulunan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz.
 2. Sitemizde sunulan bilgi ve veriler muhtelif dönemlerde önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Web sitemizde sunulan hizmetler, bilgiler ve veriler hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sunulmaktadır.
 3. Üçüncü taraf Web Sitelerimize ait bağlantılar veya işaretçiler Web Sitemizde yer aldığı sürece, bu tür bağlantılı Web Sitelerinde veya bağlantılı bir Web Sitesinde bulunan herhangi bir bağlantıda bulunan herhangi bir bilgi, iletişim veya materyal için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bağlantılı bir Web Sitesinde yer alan üçüncü tarafların içeriklerini ve/veya görüşlerini paylaşmadığımızı beyan ederiz.
 4. Web Sitemizi kullanarak, bilgisayarınız, yazılımınız veya verilerinizin Web Sitemiz veya erişiminiz aracılığıyla iletilebilecek veya etkinleştirilebilecek herhangi bir virüs, yazılım veya başka bir dosya tarafından hasar görme riski de dahil olmak üzere, bu Web Sitesinin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz.
 5. Şirket, Şirketin Web sitesinin herhangi bir yasadışı kullanımından ve herhangi bir üçüncü şahıs haklarının ihlalinden sorumlu olmayacaktır.
 6. Kasıt veya ağır ihmal davranışımız nedeniyle meydana gelen zararlar hariç olmak üzere Şirket, kar kaybı, iş süreçlerinin kesintiye uğraması veya Şirketin Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan yazılım veya elektronik verilerin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir doğrudan, dolaylı özel, tesadüfi hasar veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

4. KİŞİSEL VERİLER

Kişisel ve Şirket ile ilgili veriler için Şirketin verileri koruma kılavuzu geçerli olacaktır.

5. MUHTELİF

Şirket, Şart ve Koşulları zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.