TR FlagTR
×
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Gizlilik ve Veri Koruma Politikası

Verilerin korunmasını ve gizliliği çok ciddiye almakta ve geçerli ulusal ve Avrupa veri koruma hükümlerine uymaktayız. Verileri nasıl topladığımıza, işlediğimize ve kullandığımıza ilişkin en önemli bilgileri, özellikle hangi bilgileri ve kişisel verileri sakladığımız ve bunlarla neler yaptığımız dahil olmak üzere aşağıda ana hatlarıyla açıklamaktayız.

https://eu.georgeforemangrills.com üzerinden sunduğumuz tekliflerden veya hizmetlerden bazıları farklı hükümlerin kapsamında yer alabilir. Bu ek hükümlere, örneğin ilave garanti promosyonları gibi, teklifimiz veya hizmetimiz çerçevesinde değinilecektir ve aşağıdaki hükümler karşısında öncelikli olacaklardır.

 

1.     Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) uyarınca bu internet sitesi üzerinden toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından sorumlu şahıs Spectrum Brands (UK) Limited, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom olacaktır ("Veri Sorumlusu", Madde. 4 (7) GDPR).

2.     Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması

2.1. Kişisel Veriler

Kişisel veri, bir gerçek kişinin kimliğini belirten veya kimliğini belirlemeyi sağlayabilecek her türlü bilgidir (Madde 4 (1) GDPR).

Bu veriler, özellikle adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, doğum tarihinizin yanı sıra, bir kayıt, müşteri hesabının oluşturulması, iletişim formu üzerinden gönderilen bir soru veya bir sipariş emri çerçevesinde sunduğunuz çeşitli envanter verilerini içerecektir (bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır).

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde teknik nedenlerle topladığımız ve isimsizleştirilen, bu sayede sizin şahsınızla doğrudan ilişkilendirilemeyen istatistik verileri Bu Gizlilik Politikası’nın kapsamında yer almayacaktır. Bu tür istatistik verileri, internet sitemizi ziyaret etme sayınız, internet sitemizde geçirdiğiniz süre, ziyaret ettiğiniz sayfalar, tarayıcınız/tarayıcılarınız hakkındaki bilgiler, IP adresi, yazılım ve donanım özellikleri hakkındaki bilgileri içerecektir. Bu bilgiler, internet sitemizin kullanımı hakkında bilgi toplamak ve sitemizi bu doğrultuda optimize etmek için isimsiz olarak toplanacak ve işlenecektir.

2.2. Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi Ve Kullanılması

Genel olarak, hiçbir Kişisel Veri girilmeden internet sitelerimizin kullanılması mümkündür. Web sayfalarımızda herhangi bir Kişisel Verinin toplandığı hallerde ise, bu işlem mümkün olduğu her yerde gönüllülük esasında yapılacaktır.

Ayrıntısı bakımından, aşağıdaki kategorilerde yer alan Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için toplarız ve işleriz:

2.2.1. İş ilişkimiz bakımından

Aramızdaki iş ilişkisini idare etmek için, örneğin sorunuzu cevaplamak, sizinle yapılan anlaşmayı işlemek, sipariş edilen malları teslim etmek, ödemeleri işlemek için veya teknik idari amaçlar için adınızı, adresinizi, satın alma geçmişinizi ve benzer gerekli Kişisel Verileri toplayacak ve işleyeceğiz. İşlemenin yasal dayanağı, sizinle sözleşmelerin ifası için gerektiği üzere GDPR’nin Madde 6 (1), b bendidir. Verilerinizi internet sitemizde belirtilen bir e-posta adresi üzerinden veya internet sitemizin iletişim alanı yoluyla almış olabiliriz.

Bu Kişisel Verileri, iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca tutacağız. Aramızda üç yıl boyunca herhangi bir işlemin olmaması halinde, kanunen daha uzun süre saklamamız gerekmiyorsa Kişisel Verilerinizi siler veya isimsizleştiririz.

2.2.2. Veritabanımız için bir profil oluşturulması

Bizimle e-posta yoluyla veya internet sitemizin iletişim alanı yoluyla ilk kez iletişime geçtiğinizde ya da bir ürünün ilave garanti için kaydettirilmesi gibi bir promosyona katıldığınızda veritabanımızda sizin için bir profil oluştururuz. Sonradan, örneğin satın almalar veya müşteri hizmetleri iletişimi yoluyla bize göndereceğiniz diğer tüm Kişisel Veriler de profilinize kaydedilecektir. Bu işlemenin yasal dayanağı, sizinle sözleşmelerin ifası için gerektiği üzere GDPR’nin Madde 6 (1), b bendidir.

Bu Kişisel Verileri, iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca tutacağız. Üç yıl boyunca herhangi bir işlem yapmamanız veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmemeniz halinde, kanunen daha uzun süre saklamamız gerekmiyorsa Kişisel Verilerinizi siler veya isimsizleştiririz.

2.2.3. Haber bülteni aboneliği ve haber bülteni kullanımının analizi

 1. Abonelik

  E-posta gönderim listemize abone olduğunuz takdirde, gönderdiğiniz Kişisel Verileri sizin rızanızla iki haftada bir size e-posta haber bültenleri göndermek için kullanacağız. Kaydolmak için e-posta adresinizi göndermelisiniz. Diğer tüm bilgiler kesinlikle gönüllülük esasına göre gönderilecek ve haber bülteninde size daha iyi hitap edebilmek veya haber bülteni içeriğini ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kullanılacaktır. Haber bültenleri ürünlerimiz hakkında güncel haberleri ve bilgileri, ayrıca ürünlerimizle ilgili konular hakkındaki genel tavsiyeleri ve bilgileri içerecektir. İşlemeye ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin Madde 6 (1), a bendi çerçevesinde verdiğiniz rızanızdır.

  Bu amaçla alınmış Kişisel Verilerinizi (i) siz aboneliğinizi iptal edinceye kadar veya (ii) hiçbir haber bültenini açmadığınız takdirde en fazla 18 ay boyunca tutacağız. Ardından, kanunen daha uzun süre saklamamız gerekmedikçe, Kişisel Verilerinizi silecek veya isimsizleştireceğiz.

  Herhangi bir zamanda e-posta haber bültenlerimize aboneliğinizi iptal ederek rızanızı hiçbir sebep göstermeksizin ve derhal yürürlüğe girmek üzere çekebilirsiniz. E-posta haber bültenlerimizin altında bulunan aboneliği iptal etme bağlantısı yoluyla, iletişim formunu kullanarak veya dsr@eu.spectrumbrands.com adresine bir e-posta göndererek aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

 2. Haber bülteni kullanım analizi

  Sürekli olarak hizmetimizi iyileştirmeye çalışmaktayız. Bunu akılda tutarak, gönderilen e-posta haber bültenlerini, örneğin gönderilen e-posta adreslerinin bulunup bulunmadığı, haber bülteninin açılıp açılmadığı, haber bültenlerindeki hangi bağlantıların kullanıldığı ve herhangi bir yanıt veya karşılık ((otomatik) yanıt, hata mesajı vb.) olup olmadığı gibi konularda değerlendiririz. İşlemeye ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin Madde 6 (1), a bendi çerçevesinde verdiğiniz rızanızdır.

  Bu amaçla Kişisel Verilerinizi iki yıl boyunca saklayacağız. Ardından, kanunen daha uzun süre saklamamız gerekmedikçe, Kişisel Verilerinizi silecek veya isimsizleştireceğiz.

2.3. Küçüklerin rızası

16 yaşın altındaki kişiler ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin önceden onayı olmadan hiçbir Kişisel Veriyi gönderemez.

2.4. Rızanız olduğu yerlerde: Rızayı geri çekme hakkı

Rızanız, Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanak olduğu takdirde, sebep belirtmeksizin istediğiniz zaman rızanızı geri çekebilirsiniz. Rızanızı geri çekmenizin, rızanın geri çekilmesi öncesindeki işlemenin yasallığını etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.

3.     Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla nasıl paylaşırız

Kişisel Verileriniz sadece aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara aktarılacaktır:

Bir veri işleme anlaşması çerçevesi dahilinde bizim adımıza görevleri yerine getirmeleri için başka şirketlerle sözleşme düzenlediğimiz ve bu amaçla Kişisel Verilerinizi onlara ilettiğimiz takdirde, söz konusu şirket veya şirketlerin Kişisel Verilerinizi koruması ve bunları sadece bu işlemcilerle yapılan sözleşmelerde belirtilen özel amaç için kullanmaları şart koşulacaktır.

Belirtilen konumunuza bağlı olarak AB/AEA dışındaki ülkelere veri aktardığımız durumlarda, kişisel verileri bu ülkelerdeki harici alıcılara yalnızca alıcının kanunen gerekli görülen AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi yeterli önlemlere sahip olması halinde aktarırız.

Belirli aktarımlara ilişkin uygulanan önlemler hakkında ilgili güvenlik önlemlerinin kopyaları gibi ilave bilgiyi dsr@eu.spectrumbrands.com ile iletişime geçerek isteyebilirsiniz.

4.    Kişisel Verileriniz ile ilgili haklarınız

Belirli bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde, şu haklara sahip olursunuz:

Haklarınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Spectrum Brands (UK) Ltd
DSR Request
Regent Mill, Fir Street,
Failsworth Manchester, M35 0HS
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 161 947 3000
Fax: +44 (0) 161 682 1708
dsr@eu.spectrumbrands.com

Geçerli yasal hükümler doğrultusunda talebinizi yanıtlarız.

5.     Çerezler

Çerezler (Tanımlama Bilgileri) hakkındaki politikamıza ilişkin daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayarak Çerez Politikamızı okuyun.

6.     Veri Güvenliği

Verilerinizi saklarken üçüncü tarafların bu verilere erişmesini önlemek için kullanımımızdaki tüm teknik ve kurumsal olanaklardan yararlanarak elimizden gelen gayreti gösteririz.

Tüm Veriler, üçüncü tarafların Verilere erişmeye yönelik her türlü teşebbüsüne karşı korumak için en yüksek güvenlik standartlarıyla saklanır.

7.     Veri Koruma Yetkilimiz

Bu Gizlilik Politikası veya Kişisel Verilerinizi işlememiz ile ilgili sorularınız varsa lütfen Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçin:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

8.     Şikayette bulunma hakkınız

Kişisel Verilerinizi işlememizin veri koruma kanunlarını ihlal ettiğini düşünürseniz, yetkili gözetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

©2021 Spectrum Brands, Inc., All Rights Reserved